ספריית יקיר - נעים להכיר!

ספריית יקיר - נעים להכיר!

בחופשת הקיץ של שנת 1981 הוקם המוסד התרבותי הראשון ביקיר – הספרייה. כששמעה משפחת לייפר, משפחתו של הטיס יקיר נוה ז''ל, על הקמת הספרייה, ביקשה שיקראו את...

הקוד האתי של ספרני ישראל

הקוד האתי של ספרני ישראל

עיקרי ערכי המקצוע הספרן הוא בעל השכלה מקצועית וממלא תפקיד מרכזי בתחומי האיסוף, השמירה והפצת המידע. הספרן משתייך למקצוע בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי ע...